Meripelastusseura - Lahden järvipelastajat

Vuoden meripelastaja 2009

PV Teemu Hiltusen miehistöstä Vuoden meripelastaja 2009
Vakavan sairauskohtauksen saanut elvytettiin

 Suomen Meripelastusseura tiedottaa 9.3.2010 

 
Suomen Meripelastusseura on nimittänyt vuoden 2009 meripelastajiksi lahtelaisen pelastusvene Teemu Hiltusen miehistön, joka viime elokuussa evakuoi matkustaja-aluksella sairauskohtauksen saaneen naisen elvyttäen häntä koko kuljetuksen ajan. Nopealla avun saannilla ja katkeamattomalla peruselvytyksellä oli ensiarvoisen suuri merkitys uhrin toipumisessa. Miehistöön kuuluivat Kaj Kirkonpelto (päällikkö), Pentti Anttonen, Jere Vanhanen ja Juha Vanhanen.
 
M/s Suomen neidolla sattui sairauskohtaus Vesijärvellä noin puolentunnin matkan päässä Vääksyn kanavasta 14.8.2009. Lahden Järvipelastajien PV Teemu Hiltunen oli parhaillaan kanavassa ja sai hälytyksen. Teemu Hiltusen ehtiessä Suomen neidolle siellä oli käynnissä noin 20 minuuttia jatkunut paineluelvytys, jonka olivat aloittaneet paikalla olleet lääkärit.
 
Pelastusaluksen miehistö nosti potilaan rankalaudalle ja siirsi alukseen, missä paineluelvytystä jatkettiin Vääksyyn, ensihoitohenkilöstön hoitoon kuljetuksen ajan. Ensihoitajat saivat defibrillaatiolla (sydämen läpi kulkeva sähköimpulssi) potilaan elintoiminnot jälleen käynnistymään ja hänet siirrettiin edelleen Päijät-Hämeen keskussairaalaan. Potilasta elvytettiin yhteensä lähes 40 minuutin ajan.
 
Sairauskohtauksen saanut Paula Rontu oli juhlistamassa Suomen neidolla eläkkeelle jäämistään. Rontu toipui pitkästä elvytysajasta huolimatta kokonaan ja harrastaa jälleen mm. hiihtämistä. Entisenä sairaanhoitajana Rontu osaa arvostaa saamaansa ammattitaitoista apua.
- Teemu Hiltusen miehistö oli tärkeä osa ketjua, jonka ansiosta selvisin. Sydämellinen kiitos kaikille auttajilleni, ilman heitä minua ei enää olisi olemassa.
 
Päijät-Hämeen keskussairaalan ensihoidon vastuulääkärin Kari Kristerin mielestä vapaaehtoisissa pelastusaluksissa tulisi ehdottomasti olla ensivastevarustus (ml. defibrillaattori) ja miehistönjäsenillä ensivastekoulutus. Lahden Järvipelastajat ja Päijät-Hämeen pelastuslaitos ovat yhteistoimintasopimuksensa puitteissa sopineet, että Lahden yhdistyksen alukset voivat jatkossa toimia pelastuslaitoksen sopimusensivasteyksikköinä. Edellytyksenä on miehistön ensivastekoulutus, jonka antaa pelastuslaitos. Defibrillaattorin käyttökoulutus järjestetään jo tänä keväänä.
 
Meripelastusseuran jäsenyhdistyksistä vajaalla kymmenellä on aluksillaan ensivastevalmius, mutta jatkossa ensivasteyksiköiden määrä tullee kasvamaan. Kaikissa pelastusaluksissa on jo tällä hetkellä kattava perusensiapuvälineistö ja miehistöillä ensiapukoulutus, jota ylläpidetään säännöllisellä harjoittelulla.
 
Vuoden meripelastajat palkitaan Viking Line Abp:n lahjoittamalla Meripelastajan maljalla sekä Meripelastusseuran ansiomerkeillä. Huomionosoitukset jaetaan Seuran koulutuspäivillä 12. maaliskuuta. Meripelastusseura on jo vuodesta 1992 lähtien palkinnut vuosittain ansioituneen vapaaehtoisen meripelastajan tai vapaaehtoismiehistön Vuoden meripelastaja –nimityksellä.
 
Toimitukselle tiedoksi:
 
Lisätietoja antavat PV Teemu Hiltusen päällikkö Kaj Kirkonpelto, puh. 0400 670 737 ja Lahden Järvipelastajien puheenjohtaja Antti Hasari, puh. 0400 908 984. Meripelastusseuran ensivastetoiminnasta lisätietoja antaa valmiuspäällikkö Jori Nordström, puh. 020741 6032.
 
Kommentteja ovat lupautuneet antamaan myös Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen sairaankuljetuspäällikkö Markku Heikkilä, puh. 044 077 3221 ja Päijät-Hämeen keskussairaalan ensihoidon vastuulääkäri Kari Kristeri, puh. 044 440 6639.
 
PV Teemu Hiltusen miehistön painokelpoinen kuva on ladattavissa Meripelastusseuran nettisivuilta www.meripelastus.fi 12.3. lähtien. Kuva on tiedotusvälineille julkaisuvapaa. Ennen 12.3. kuvan saa pyytämällä sadri.wirzenius@meripelastus.fi.