Meripelastusseura - Lahden järvipelastajat

Hälytysohje

Yleinen hätänumero 112
Meripelastuksen hälytysnumero 0294 1000
VHF-kanava 16 / VHF-DSC 70

 1. Kerro (aluksesi) nimi ja yhteystiedot
 2. Kerro tarkka tapahtumapaikka
 3. Kerro mitä on tapahtunut
 4. Montako ihmistä on vaarassa, onko loukkaantuneita?
 5. Kerro mitä apua tarvitaan
 6. Älä katkaise yhteyttä ennen kuin saat luvan 

Alarmanvisning

Allmänt nödnummer 112
Sjöräddningens alarmnummer 0294 1000
VHF-kanal 16 / VHF-DSC 70

 1. Berätta (fartygets) namn och kontaktuppgifter
 2. Berätta exakt var olyckan skett
 3. Berätta vad som har hänt
 4. Hur många människor är i fara, finns det skadade?
 5. Berätta hurudan hjälp det behövs
 6. Avbryt inte kontakten förrän du fått lov 

Emergency instruction

Emergency call by telephone 112
Distress calls to the Maritime Rescue Centre
via VHF ch 16 / VHF-DSC 70
by telephone +358-294 1000 (international) or 0294 1000 (national)

 1. Tell your (ship's) name and contact information
 2. Tell your position
 3. Tell what has happened
 4. How many people are in danger, how many are injured?
 5. Tell what kind of help is needed
 6. Do not hang up before you get premission to do so