Meripelastusseura - Lahden järvipelastajat

Koulutus

 

 

Koulutus pohjautuu Suomen Meripelastusseuran koulutusjärjestelmään. Järjestelmä sisältää kuusi eri koulutustasoa harjoittelijasta päällikköön, joista jokaisella on tietyt osaamistavoitteet. Opiskeltavia asioita ovat mm. merimiestaidot, merenkulku, alustekniikka, ensiapu, viestiliikenne, etsintä-, pelastus- ja avustustoiminta sekä johtaminen aluksella. Koulutus alkaa aina harjoittelijan tasosta, jossa käydään läpi aluksella toimimisen kannalta tarpeelliset tiedot ja taidot. Tätä osaamista syvennetään kansimieskoulutuksessa, perämies- ja päällikkökoulutuksen keskittyessä enemmän johtamiseen.

Koulutus on suunniteltu siten, että kaikki tarvittava tietotaito saadaan koulutuksissa. Tämän ansiosta toimintaan voi tulla mukaan ilman minkäänlaista veneilykokemusta. Ainoat vaatimukset aktiivitoimintaan ovat uimataito ja 16 vuoden ikä. Hälytysmiehistöön vaaditaan vähintään 18 vuoden ikää. Lahden Järvipelastajat kouluttaa oman yhdistyksen aktiiveja ja lisäksi oppia voi hakea pääseuran kursseilta.

Ammattitaidon ylläpitämiseksi jo opittuja asioita kerrataan viikkokoulutuksissa. Lisäksi päivystävä päällikkö on velvollinen viikonloppupartioinnilla kouluttamaan ja kertaamaan miehistön haluamia tai päällikön tarpeelliseksi katsomia asioita.